Semináře a konference - Trade Media International

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3

Společnost Trade Media International s. r. o. byla založena roku 2007 a jednou z jejích hlavních činností je pořádání oborových konferencí a seminářů pro průmyslový segment. Na těchto akcích vytváří vhodné prostředí pro střetávání nabídky a poptávky daných trhů. Hlavním posláním seminářů a konferencí je posílit konkurenceschopnost firem, které se zabývají průmyslovou výrobou, a to prostřednictvím informativních přednášek, názorných ukázek, představením projektů, či případových studií z praxe.

Cílovou skupinou jsou průmysloví výrobci zejména z oblasti těžkého průmyslu a strojírenství, automobilového průmyslu, kovoprůmyslu, elektroprůmyslu apod. Jako posluchače zveme zástupce výrobních a technických úseků, střední a TOP management, zájmová sdružení, výzkumné pracovníky.

Na našich seminářích vystupují dodavatelé investičních celků a řešení pro průmyslový trh, představitelé odborných svazků, klastrů, či občanských sdružení, akademičtí pracovníci, zástupci výzkumných center. Občasně mezi řečníky patří také zástupci státní správy a poradenské společnosti. 

Společnost Trade Media International je také aktuálně jedním z celorepublikových vydavatelství odborných časopisů na českém trhu.Vydavatelské portfolio zahrnuje zejména tituly zabývající se trhy průmyslovými a stavebními. Mezi jeho tituly neleznete časopisy Řízení a údržba průmyslového podnikuControl Enineering Česko a Inteligentní budovy.

Mimo zmiňovaná periodika občasně vychází také katalogy firem i produktů, tematické přílohy a dodatky či speciální průzkumy trhu. V době dnešních vyspělých IT technologií je také samozřejmá dostupnost jednotlivých titulů v digitální podobě. Každý z titulů má vlastní internetový informační servis, kde naleznete více informací (www.udrzbapodniku.czwww.controlengcesko.comwww.inbudovy.cz). Vydavatelství také dlouhodobě pořádá čtenářskou anketu o nejlepší Produkty roku, kde sami čtenáři volí, které produkty byly pro daný trh za uplynulý rok těmi nejlepšími. 

 
-->

Naše projekty:

                              

Nacházíte se: Úvod