Semináře a konference - Trade Media International

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3

Společnost Trade Media International s. r. o. byla založena roku 2007 a jednou z jejích hlavních činností je pořádání oborových konferencí a seminářů pro průmyslový segment. Na těchto akcích vytváří vhodné prostředí pro střetávání nabídky a poptávky daných trhů. Oborové konference a semináře jsou určeny všem výrobním společnostem, které mají zájem dozvědět se více o řešeních v oblasti průmyslové automatizace, modernizace, údržby, bezpečnosti, úspor apod. Naopak dodavatelé těchto řešení, mají možnost  na uvedených akcích prezentovat a nabídnout své produkty, či služby. 

Společnost Trade Media International je také aktuálně jedním z celorepublikových vydavatelství odborných časopisů na českém trhu.Vydavatelské portfolio zahrnuje zejména tituly zabývající se trhy průmyslovými a stavebními. Mezi jeho tituly neleznete časopisy Řízení a údržba průmyslového podnikuControl Enineering Česko a Inteligentní budovy.

Mimo zmiňovaná periodika občasně vychází také katalogy firem i produktů, tematické přílohy a dodatky či speciální průzkumy trhu. V době dnešních vyspělých IT technologií je také samozřejmá dostupnost jednotlivých titulů v digitální podobě. Každý z titulů má vlastní internetový informační servis, kde naleznete více informací (
www.udrzbapodniku.czwww.controlengcesko.comwww.inbudovy.cz). Vydavatelství také dlouhodobě pořádá čtenářskou anketu o nejlepší Produkty roku, kde sami čtenáři volí, které produkty byly pro daný trh za uplynulý rok těmi nejlepšími. 

 
-->

Naše projekty:

          Inteligentní budovy                    

Nacházíte se: Úvod