Trade Media International

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3

Firma Trade Media International s. r. o. byla založena roku 2007 a jednou z jejích hlavních činností je pořádání oborových konferencí a seminářů. Na těchto akcích vytváří vhodné prostředí pro střetávání nabídky a poptávky daných trhů. Pořádání konferencí se společnost věnuje již několik let a o úspěchu svědčí nejenom stálý zájem partnerů o naše aktivity, ale také pozitivní zpětné vazby. 

Společnost Trade Media International je také aktuálně jedním z celorepublikových vydavatelství odborných časopisů na českém trhu.Vydavatelské portfolio zahrnuje zejména tituly zabývající se trhy průmyslovými a stavebními. Mezi jeho tituly neleznete časopisy Řízení a údržba průmyslového podnikuControl Enineering Česko a Inteligentní budovy.

Mimo zmiňovaná periodika občasně vychází také různé katalogy firem i produktů, tematické přílohy a dodatky či speciální průzkumy trhu. V době dnešních vyspělých IT technologií je také samozřejmá dostupnost jednotlivých titulů v digitální podobě. Každý z titulů má vlastní internetový informační servis, kde naleznete více informací (
www.udrzbapodniku.czwww.controlengcesko.comwww.inbudovy.cz). Vydavatelství také dlouhodobě pořádá čtenářskou anketu o nejlepší Produkty roku, kde sami čtenáři volí, které produkty byly pro daný trh za uplynulý rok těmi nejlepšími. 

Vydavatelství Trade Media International s. r. o. vznikalo za přispění úspěchu polského sesterského vydavatelství Trade Media Internation sp. z o. o., které bylo založeno již roku 2002 a kromě polských mutací časopisů a projektů popsaných výše nabízí navíc časopis MSI Polska. Polská pobočka svou aktivitu navíc momentálně rozšiřuje také na ruský trh, kde od roku 2011 vydává časopis Control Engineering Russia.

 
-->

Naše projekty:

            Inteligentní budovy                      

Nacházíte se: Úvod