Rostoucí tempo pronikání moderních technologií do farmacie a potravinářství

8. 8. 2016

Automatizace, modernizace i údržba jsou stále častěji skloňovaná slova ve výrobních sektorech potravinářských i farmaceutických provozů. Jaké současné možnosti nabízí trh, který čelí výzvě nové průmyslové revoluce, opět zmapují již tradiční podzimní konference.

Dvě oddělené akce, které proběhnout ve dnech 20. a 21. září 2016 v Olomouci, mají hned několik společných jmenovatelů. Tím prvním je částečně společný název, který definuje zaměření konferencí z dílny vydavatelství Trade Media International. Moderní technologie ve farmacii (20. září) a potravinářství (21. září) ve svých dalších pokračováních opět nahlédnou pod pokličku úspěšných firem v daných segmentech a představí nové technologické možnosti a trendy pro udržení konkurenceschopnosti. Velkou výhodou je opět možnost zástupců výrobních firem zajistit si bezplatný vstup.

SAM 1930   SAM 1987   SAM 1942
Automatizace při výrobě léčiv

„Ačkoli se moderní řízení výrobních procesů ve farmaceutické společnosti neobejde bez průmyslové automatizace a ekonomických plánovacích nástrojů, míra a rychlost zavádění inovací ve farmacii je často v porovnání s jinými odvětvími nižší,“ předesílá svůj příspěvek project manager společnosti Zentiva k. s., Ing. Milan Turinský, jeden z hlavních řečníků úvodního bloku konference. Ve svém výstupu se přitom pokusí uchopit současný stav a hledat příčiny či východiska této nelichotivé situace.

Nedílnou součástí automatizačních projektů je oblast robotizace. Také ta bude na konferenci zastoupena předními zástupci oboru. Návštěvníci se tak mohou seznámit například s řešením automatizace a robotizace pro farmaceutický průmysl od společnosti Mitsubishi Electric. „Naše nabídka je opravdu široká. Firmám dokážeme nabídnout PLC & HMI, frekvenční měniče, servopohony, roboty, systémy pro sběry dat či SCADA systémy,“ vypočítává Petr Brynda, který bude pokrývat zmíněnou přednášku. Možností vstřebat novinky a trendy v oblasti farmacie mají posluchači mnoho – během interaktivních přednášek plných ukázek realizací nebo na doprovodných výstavkách techniky pro farmacii.

Ani farmaceutický průmysl nemíjí všudypřítomné tlaky tzv. Průmyslu 4.0. Své o tom ví také další řečník akce Ing. Vladimír Bartoš, konzultant společnosti Minerva Česká republika a. s. „Zefektivnění procesu může vypadat třeba takto. Můžete si objednat reengineering od konzultační firmy (2 mil. Kč), k tomu podnikový ERP systém (2 mil. Kč), automatizaci výrobních procesů pomocí MES systému (3 mil. Kč). Aby to vše dobře spolupracovalo, musíte zajistit systémovou integraci (1 mil. Kč),“ vypočítává Bartoš a jedním dechem dodává, že to asi nebude správná cesta. Svůj výstup tedy chce zaměřit na možnosti pořízení všeho komplet integrovaného od dodavatele, jehož konzultanti dokážou být rovnocennými partnery při změně firmy. Jak by měl takový systém vypadat? Jak by měla probíhat implementace? Jak napojit výrobní technologie do systému, aby podpořily plánování a řízení výroby, dohledatelnost, serializaci, skladování, expedici? Jak nahradit operátory ve výrobě, kterých je na trhu práce stále méně, chytrými systémy? V přednášce se s vámi podělí o zkušenosti a postřehy z těchto oblastí, které byly získány přímo z reálných implementací.

Z praxe o reálných tématech

Jak vyplývá z některých obecných témat, požadavky na automatizaci a modernizaci se často neliší od jiných průmyslových segmentů. Nicméně existuje řada témat, která s ohledem na technologii ve výrobě musí řešit zejména farmacie.

Velice oblíbeným řečníkem při vyhodnocování předchozích řečníku se bezesporu stává Ing. Jiří Moninec zástupce společnosti G. M. Project z Opavy. V letošním roce si pro posluchače připravil téma aktuálního využití analýzy rizik při formování kritických procesů a parametrů s vazbou na validace ve farmaceutickém průmyslu. „Přednáška by se měla soustředit zejména na rekapitulaci aktuálních požadavků, přínos organizace ISPE pro řešení analýzy rizik a validací. Součástí bude rovněž praktický příklad implementace tohoto řešení,“ avizuje Moninec.

K radosti pořadatelů jsou v programu opět zastoupeni největší tuzemští výrobci léčiv. Již zmíněný zástupce společnosti Zentiva, k.s. přispěje dokonce dvakrát, v druhé své přednášce pojedná o ochraně proti padělkům v globální farmaceutické firmě – zejména v oblasti legislativy, požadavky trhů a zkušeností se zaváděním opatření. Také opavská Teva Czech Industries s. r. o. se podělí se zkušenostmi z kontinuální výroby pevné lékové formy.

Neméně zajímavé budou i další avizované vstupy, které připravují pečlivě vybraní partneři akce v podání zástupců firem Stäubli, Endress+Hauser Czech, NOAX Technologies AG, Sotax či EXIF.


Výroba potravin 4.0

Zatímco v oblasti automotive či jiných strojírenských odvětvích je téma Průmyslu 4.0 skloňováno na každém rohu, výrobci potravin zatím nejsou jeho nástrahám významněji vystavováni. Nic se však nemění na faktu, že se tento fenomén chystá změnit výrobu napříč celým průmyslovým spektrem. Není tedy náhodou, že se i toto téma odrazilo v programu konference.

„Podpora inovací je základním nástrojem k udržení a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu,“ uvádí Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory České republiky. Právě inovace v oblasti technologií jsou jedním z pilířů nové průmyslové revoluce, která si klade za cíl udržování konkurenceschopnosti průmyslu – evropského i českého. Potravinářská komora navíc uvede příklady projektů realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova a Operačního programu Podnikání a inovace a možnosti, které programy nabízejí v současnosti.

Základními prvky inovací, které budou prezentovány na konferenci zaštítěné ministrem zemědělství panem Marianem Jurečkou, jsou často projekty v oblasti automatizace a IT. „Z pohledu informatiky má začlenění moderních technologií charakter integrace jejího řídicího systému (PLC, HMI/SCADA, DCS) do aplikací výrobní informatiky. To dnes zasahuje zejména oblast sběru a správy procesních dat, a to nejen pro účely kvality, ale i pro účely optimalizace provozních nákladů. Zmíněny jsou základní rozdíly mezi ryze kontinuálními potravinářskými výrobami, výrobami dávkovými a také výrobami s výrazným podílem ručních zásahů nebo operací,“ uvádí Ing. Radim Novotný, Ph.D., MBA, jednatel společnosti SIDAT, spol. s r. o. Názory přednášejícího budou dokumentovány příklady z implementační praxe systémů OEE a metodikou postupu řešení při realizaci projektů integrace potravinářských technologií do podnikové struktury. Závěrem budou charakterizována také technická, personální a legislativní úskalí, na která se při realizaci projektů nejčastěji naráží a zmíněn bude rovněž optimisticky-kritický pohled autora na potravinářské aspekty problematiky Průmyslu 4. 0.

Automatizace – páteř Průmyslu 4.0 nejen v potravinářství

Technologickou připravenost prvků automatizačních techniky, která tvoří páteř Průmyslu 4.0, budou následně úspěšně dokládat hlavní partneři akce v podání společnosti ifm electronic, spol. s r.o. a Mitsubishi Electric. Také další zastoupené dodavatelské firmy na příkladech úspěšných implementací budou odhalovat možnosti vykrývání potřeb specifických pro potravinářský průmysl. Bezesporu nezůstane nepovšimnuta ani oblast údržby, která se pro řadu firem jeví jako klíčová, ačkoli bývá často opomíjena.

„Zefektivnění procesu může vypadat třeba takto. Můžete si objednat reengineering od konzultační firmy (2 mil. Kč), k tomu podnikový ERP systém (2 mil. Kč), automatizaci výrobních procesů pomocí MES systému (3 mil. Kč). Aby to vše dobře spolupracovalo, musíte zajistit systémovou integraci (1 mil. Kč),“ vypočítává útrapy vedení projektu celkové modernizace Ing. Vladimír Bartoš, konzultant společnosti Minerva Česká republika a. s. Je patrné, že to asi nebude správná cesta. Svůj výstup tedy chce zaměřit na možnosti pořízení všeho komplet integrovaného od dodavatele, jehož konzultanti dokážou být rovnocennými partnery při změně firmy. Jak by měl takový systém vypadat? Jak by měla probíhat implementace? Jak napojit výrobní technologie do systému, aby podpořily plánování a řízení výroby, dohledatelnost, serializaci, skladování, expedici? Jak nahradit operátory ve výrobě, kterých je na trhu práce stále méně, chytrými systémy? V přednášce se s vámi podělí o zkušenosti a postřehy z těchto oblastí, které byly získány přímo z reálných implementací.

Kvalitní program konference však netvoří jen přehlídka technologií na výstavkách partnerů konference v předsálí. V hlavním přednáškovém proudu budou mít posluchači možnost seznámit se s nejlepší praxí při výrobě nápojů a potravin. Jak na efektivní výrobu piva a slaných pochutin prozradí zástupci z firem Plzeňský Prazdroj a Intersnack. Program však slibuje nahlédnutí i do dalších oblastí, které představuje potravinářský průmysl České republiky.

„Ať už jde o oblast potravinářství nebo farmacie, považujeme je za klíčové oblasti českého průmyslu. Řadou historických souvislostí a nedostatečným zájmem trhu se bohužel řada provozů dostává do propasti tvořené technologickou nevyspělostí. Pevně věříme, že obě konference mohou pomoci překlenout některé z nich,“ uvádí Lukáš Smelík, zástupce pořádající společnosti Trade Media International.

Témata konferencí Automatizace a modernizace ve farmacii (20. září) a potravinářství (21. září) jsou úzce spjata s vydavatelskou činnosti organizátora (www.itovarna.cz). Doplňují tak nabídku na trhu a pomáhají mapovat současná témata, kterými je nucen zabývat se trh výroby potravin a léčiv. Registrujte se včas a získejte vstup zdarma (platí pro výrobní firmy) na stránkách www.konference-tmi.cz.

  SAM 1901

 

 

Úvod Aktuality Rostoucí tempo pronikání moderních technologií do farmacie a potravinářství

Trade Media International

Jsme na sociálních sítích

RYCHLÝ KONTAKT   

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.