Rekapitulace podzimních aktivit a konferencí

10. 11. 2016

Konferenční podzim v barvách TMI

Podzimní barvy pomalu začíná střídat bílý chlad a my jsme si toho téměř nevšimli. Na počátku září jsme si při pohledu do kalendáře říkali, jestli tentokrát není až příliš nabitý. A samozřejmě byl! Na druhou stranu jsme snad přinesli nejeden podnět pro další rozvoj moderních technologií a postupů v průmyslu. 
podzim Tmi  

IIoT rozeznělo internet potřetí a vzalo si na paškál také prediktivní údržbu

Ještě než jsme odstartovali podzimní smršť klasických seminářů, využili jsme výhod on-line vysílání a z pohodlí kanceláře jsme dychtivému publiku prostřednictvím webinářů nabídli nejednu zajímavou přednášku.

Další edice webinářů pro inženýry navázala na předprázdninové edice. Vrátilo se tak všemi milované (i proklínané) téma průmyslového internetu věcí. Aktuální trendy ve využití IIoT tentokrát prezentovalo duo řečníků z firem Rockwell Automation a IBM.

Zatímco Jiří Malíček z Rockwell Automation přednesl pozoruhodnou případovou studii, jak fungovat v konceptu Connected Enterprise, Adéla Mikshiková ze společnosti IBM ukázala, jaké projekty již dnes stojí za platformou Watson IoT.

 

Potraviny a farmacie s vše (i nic) říkajícím přídomkem 4.0

Automatizace, modernizace i údržba jsou stále častěji skloňovaná slova ve výrobních sektorech potravinářských i farmaceutických provozů. Jaké současné možnosti nabízí trh, který čelí výzvě nové průmyslové revoluce, opět zmapovaly již tradiční podzimní konference.

Dvě oddělené akce, které proběhly ve dnech 20. a 21. září 2016 v Olomouci, měly hned několik společných jmenovatelů. Tím prvním je částečně společný název, který definuje zaměření konferencí vydavatelství Trade Media International. Moderní technologie ve farmacii (20. září) a potravinářství (21. září) ve svých dalších pokračováních opět nahlédly pod pokličku úspěšných firem v daných segmentech a představily nové technologické možnosti či trendy pro udržení konkurenceschopnosti.

Automatizace při výrobě léčiv

„Ačkoli se moderní řízení výrobních procesů ve farmaceutické společnosti neobejde bez průmyslové automatizace a ekonomických plánovacích nástrojů, míra a rychlost zavádění inovací ve farmacii je často v porovnání s jinými odvětvími nižší,“ uvedl ve svém příspěvku Ing. Milan Turinský, project manager společnosti Zentiva k. s., jeden z hlavních řečníků úvodního bloku konference. Ve svém výstupu se přitom pokusil uchopit současný stav a hledat příčiny či východiska této nelichotivé situace.

Nedílnou součástí automatizačních projektů je oblast robotizace. Také ta byla na konferenci zastoupena předními zástupci oboru. Návštěvníci se tak mohli seznámit například s řešením automatizace a robotizace pro farmaceutický průmysl od společnosti Mitsubishi Electric. „Naše nabídka je opravdu široká. Firmám dokážeme nabídnout PLC & HMI, frekvenční měniče, servopohony, roboty, systémy pro sběry dat či SCADA systémy,“ vypočítával Petr Brynda, který posluchače provedl zmíněnou přednáškou. Možností vstřebat novinky a trendy v oblasti farmacie měli posluchači během celého dne mnoho – ať už formou interaktivních přednášek plných ukázek realizací či na doprovodných výstavkách techniky pro farmacii.

Ani farmaceutický průmysl nemíjí všudypřítomné tlaky tzv. Průmyslu 4.0. Jak by měl takový systém vypadat? Jak by měla probíhat implementace? Jak napojit výrobní technologie do systému, aby podpořily plánování a řízení výroby, dohledatelnost, serializaci, skladování, expedici? Jak nahradit operátory ve výrobě, kterých je na trhu práce stále méně, chytrými systémy? V přednáškách se řečníci dělili o své zkušenosti, jak na tyto otázky odpovědět a podpořit tak úspěšný rozvoj výroby.

IMG 0422 10002

IMG 0421 1000  


Výroba potravin 4.0

Zatímco v oblasti automotive či jiných strojírenských odvětvích je téma Průmyslu 4.0 skloňováno na každém rohu, výrobci potravin zatím nejsou jeho nástrahám významněji vystavováni. Nic se však nemění na faktu, že se tento fenomén chystá změnit výrobu napříč celým průmyslovým spektrem. Není tedy náhodou, že se i toto téma odrazilo v programu konference.

„Podpora inovací je základním nástrojem k udržení a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu,“ uvedl Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory České republiky. Právě inovace v oblasti technologií jsou jedním z pilířů nové průmyslové revoluce, která si klade za cíl udržování konkurenceschopnosti průmyslu – evropského i českého. Potravinářská komora navíc uvedla příklady projektů realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova a Operačního programu Podnikání a inovace a možnosti, které programy nabízejí v současnosti.

Základními prvky inovací jsou často projekty v oblasti automatizace a IT. „Z pohledu informatiky má začlenění moderních technologií charakter integrace jejího řídicího systému (PLC, HMI/SCADA, DCS) do aplikací výrobní informatiky. To dnes zasahuje zejména oblast sběru a správy procesních dat, a to nejen pro účely kvality, ale i pro účely optimalizace provozních nákladů. Zmíněny jsou základní rozdíly mezi ryze kontinuálními potravinářskými výrobami, výrobami dávkovými a také výrobami s výrazným podílem ručních zásahů nebo operací,“ uvedl Ing. Radim Novotný, Ph.D., MBA, jednatel společnosti SIDAT, spol. s r. o.

Technologickou připravenost prvků automatizačních techniky, která tvoří páteř Průmyslu 4.0, následně úspěšně dokládali hlavní partneři akce v podání společnosti ifm electronic, spol. s r.o. a Mitsubishi Electric. Také další zastoupené dodavatelské firmy na příkladech úspěšných implementací odhalovaly možnosti vykrývání potřeb specifických pro potravinářský průmysl.

Kvalitní program konference však netvoří jen přehlídka technologií na výstavkách partnerů konference v předsálí. V hlavním přednáškovém proudu měli posluchači možnost seznámit se s nejlepší praxí při výrobě nápojů a potravin. Jak na efektivní výrobu piva a slaných pochutin prozradili zástupci z firem Plzeňský Prazdroj a Intersnack.

„Ať už jde o oblast potravinářství nebo farmacie, považujeme je za klíčové oblasti českého průmyslu. Řadou historických souvislostí a nedostatečným zájmem trhu se bohužel řada provozů dostává do propasti tvořené technologickou nevyspělostí. Pevně věříme, že obě konference mohou pomoci překlenout některé z nich,“ uvedl za organizátory Lukáš Smelík, který předeslal pokračování této snahy již v příštím ročníku, který se přesune do Prahy.


Digitalizace v údržbě i při měření a regulaci


Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh byl v mnoha ohledech vyhodnocen jako nejúspěšnější za posledních několik let. Nárůst byl identifikován nejen v počtu vystavovatelů a návštěvníků, ale také v rozsahu doprovodného programu. Není tedy překvapením, že výraznou měrou přispěla také společnost Trade Media International. V patronátu časopisů Řízení a údržba průmyslového podniku a Control Engineering Česko připravila semináře Digitalizace v údržbě a Měření a regulace.

Údržbář František z jedniček a nul zamířil na MSV 2016

Vše, co může být v průmyslu digitalizováno, bude digitalizováno. I tak by se dala vystihnout nálada současného průmyslového trhu. Témata spojená s rozvojem moderních technologií pod diktátem doktríny Průmyslu 4.0 se nevyhýbají ani oblasti údržby, proto v programu letošního MSV bylo dne 5. října možné navštívit akci s názvem Digitalizace v údržbě.

O tom, že údržba si našla cestu na tradiční brněnský veletrh, nemají jistě čtenáři časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku pochybnosti. Téma v občasných proměnách již několik let rezonuje ve veletržním programu. V letošním roce nabyla podoby stavebních IT kamenů z jedniček a nul.

Zatímco úvodní řeč v podání Jana Škarky za MC Syncro Kolín odhalila dopady Průmyslu 4.0 na údržbářskou praxi, pohled redakčního údržbářského ansámblu přidal její čelný představitel Lukáš Smelík.

„Pokusím se dnes zahrát si dvě strany zastupující soudní spor. Budu obhájcem i žalobcem digitalizace na poli průmyslové údržby najednou, zatímco porotu budete zastupovat vy všichni v sále,“ uvedl Smelík svůj vstup, v němž se snažil demonstrovat světlé i stinné stránky rozvoje moderních technologií napříč sektorem, který v posledních letech trpí úbytkem zkušených pracovníků. Jak už to u zásadních sporů bývá, porota neoznačila jednoznačného vítěze. Nutnost zavádět do údržby nových technologií se ukázala jako samozřejmá a přirozená, ale pachuť z trvajících obav a překážek zatím přetrvává.

Velkou snahu o rozvoj moderních nástrojů na úrovni servisu lze spatřovat například za novou nabídkou společnosti ABB, která využila akce pro první veřejné představení konceptu Connected Services. „Služba je součástí propojeného ekosystému, tzv. Internetu věcí, služeb a lidí, a je k dispozici v rámci smluv o servisní péči. Tento soubor služeb zvyšuje spolehlivost, zkracuje redakční dobu a urychluje odstranění potenciálních technických problémů,“ uvedl Jan Kamenický zastupující divizi robotika společnosti ABB.

Nahlédnout do budoucnosti údržby, která bude spojena s dalším rozvojem prediktivní údržby, účastníci mohli díky Radimovi Friedrichovi ze společnosti Schaeffler. „Pro digitalizované sledování ložisek jsme nedávno představili systémy monitorování stavu (CMS) s přidanou hodnotou. Data získaná systémem CMS se analyzují v cloudu nebo v rámci lokální instalace a zobrazují se formou prostého textu,“ uvedl Friedrich. Mezi hlavní výhody řešení vyčetl možnost práce se systémem i pro obsluhu, která nedisponuje vysokými znalostmi týkajících se vibrací či možnost sledovat údaje takřka odkudkoliv.

I další bohatý program, který udržel pozornost téměř stovky posluchačů, se vyznačoval ukázkami zajímavého reálného využití moderních technologií s vysokou mírou digitalizace napříč údržbářskými procesy. Nakonec se tedy ukázalo, že váhavá porota z úvodu semináře se rozhodla věřit v nevinu digitalizace v údržbě a propustila ji, aby si mohla najít cestu do jejich provozů. Naprostá shoda totiž panovala minimálně v jednom bodě, a to, že jejich nástup je jen otázkou času. A v řadě případů k němu již dokonce došlo…

IMG 0671 1000   IMG 0743 1000

 
Měření a regulace – základní pilíř automatizace již také v hávu 4.0

Zatímco v doprovodném programu letošního programu veletrhu MSV vévodily názvy, které se hrdě odkazovaly na tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, jedna akce se pokoušela pod patronátem časopisu Control Engineering Česko vrátit zpět k základům s tématem Měření a regulace. Akce proběhla 6. října v sále Kongresového centra BVV.   

Často se zdá, že průmysl v poslední době trápí jen to, jakým robotem osadit linku, či který řídicí systém bude dostatečně vybaven pro zvládnutí všech nástrah digitalizované výroby. Jakoby už nebylo potřeba měření základních veličin na úrovni nejnižší v samotném procesu.

Podívat se k procesům blíže se pokusilo hned několik řečníků v rámci akce, na které se ukázalo, že i na této úrovni začínají být věci chytřejší. Dokonce došlo i na vytoužený přídomek 4.0, protože hned v úvodu se redakce časopisu Control Engineering snažila dojít k závěru, jestli jsou již k dostání senzory, které by si titul 4.0 zasloužily.

Jednoznačný závěr, že i v této oblasti vývoj směřuje k chytřejším zařízením, potvrzovali řečníci hlavního partnera akce, společnosti Endress+Hausser. Zatímco David Slepička hovořil o aktuálních trendech v oblasti průmyslového měření průtoku, jeho kolega Dalibor Prokel představil novinky z měření hladiny, tlaku a teploty.

Kromě řady dalších zajímavých ukázek techniky a postupů účinného měření a regulace se hojně diskutovalo zejména o využití IO-link při nastavování senzorů, což jen potrhlo přítomnost potřeby větší míry digitalizace i na této úrovni.

Bezpečnost, hlavně ta strojní, ale nově také kybernetická

Jedním z témat, které tvoří páteř nabídky seminářů pod taktovkou vydavatelství Trade Media International, je bezpečnost v průmyslu. Každoročně pohlížíme na novinky, trendy i legislativní úskalí v oblasti strojní bezpečnosti. Nejinak tomu bylo i letos, konkrétně 20. října na semináři Bezpečnost v průmyslu, který hostilo příjemné prostředí v Kuřimi. Nadstavbu pak 25. října představoval webinář, které bezpečnostní aspekt rozšířil i na kyberprostor při vysílání s názvem Kybernetická bezpečnost v průmyslu.


Stroje zásadně bezpečně

Vysokou mírou odbornosti a přínosem pro svou další práci ohodnotili posluchači bezpečnostního semináře. Zásluhu na tomto hodnocení jistě měli již první řečníci. Kontrolní činnost SÚIP v oblasti bezpečného provozování strojů a technických zařízení v průmyslu deklaroval zástupce úřadu Pavel Kramář, na kterého navazoval výčet legislativního pojetí. Filip Němeček, technický poradce v oblasti strojní bezpečnosti, zaměřil svou přednášku na posouzení rizik v souladu se strojírenskou Směrnicí 2006 / 42 / ES (NV ČR č. 178/2008 Sb.) a aplikování relevantních harmonizovaných norem, zejména ČSN EN ISO 12 100: 2001, ČSN EN ISO 13 849 a dalších.

Posluchači se však mohli dozvědět také o praktických řešeních v nabídce významných dodavatelů řešení pro strojní bezpečnost. První příležitost přišla od Stanislava Osvalda, aplikačního technika Omron Electronics. „Mainstream současného trhu tvoří tzv. bezpečnostní záclony a skenery,“ uvedl Osvald, který se dále ve své prezentaci na téma výhod použití bezpečnostních optoelektronických ochranných prvků soustředil na zvýšení efektivity strojní výroby vhodným výběrem při realizaci.

Zajímavé zpestření programu představovala Kateřina Slánská, která zastupovala výrobce kooperativních robotů značky Universal Robots. Ač se na první pohled mohlo zdát, že roboty si našly místo v programu náhodou, není tomu tak. Velkou devizou a snahou vývojářů dánské firmy je apel na zvyšování bezpečnosti robotů. Ta je ostatně z titulu možnosti spolupráce robota s člověkem základním předpokladem úspěšných implementací.

Do pozdějších odpoledních hodin se však stihlo v programu vystřídat penzum zajímavých přednášek, které se vždy držely nastavené linky, která byla patrná již z názvu akce samotné. Oblast průmyslové bezpečnosti se očividně těší zájmu a pozornosti, kterou si zaslouží.


Kybernetická bezpečnost: Hrozby přichází (nejen) po síti

Když bylo nastaveno téma kybernetické bezpečnosti do programu vysílání v rámci webinářů, ještě téhož dne zazněl telefon správce webu časopisu Control Engineering Česko, že došlo k hackerskému útoku na web, který je potřeba neprodleně řešit. Samozřejmě to znamenalo jediné – s tématem přicházíme právě včas.

S rozvojem digitalizace v průmyslu jde ruku v ruce stále častěji také otázka zabezpečení před hrozbami, které se s napojováním všeho a všech na internet pojí. Větší propojení průmyslových podniků s sebou přináší otázku jejich zabezpečení vůči vnějším hrozbám. Jaké jsou současné a budoucí výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti se pokusil jako první definovat Jiří Rott zastupující firmu CISCO, která je svým aktivním přístupem k problematice poměrně známá. Bezpečnostní aspekt internetu věcí ve výrobě a základní aspekty problematik v jeho podání rozšířila na úroveň praktických ukázek společnost ABB. Tři stupně k ochraně sytému za ni prezentoval Michal Andrejčák. A posledním bodem programu byla již konkrétní ukázka řešení pro oblast kybernetické bezpečnosti z dílny společnosti Novicom, která provozuje AddNet – bezpečnou a spolehlivou síť.

Přestože bylo z programu patrné, že tato oblast v průmyslu představuje ještě cestu plnou výzev a překážek, posluchači z programu nabyli dojmu, že již prochází poměrně zajímavým vývojem. Ostatně se o tom můžete přesvědčit sami, jelikož vysílání je dostupné ze záznamu na Youtube kanále společnosti Trade Media International.

Podzim zdaleka nekončí a ve výhledu již je konferenční rok 2017

I když by se z výčtu akcí mohlo zdát, že již nezbývají témata, kterým bychom se mohli dále věnovat, vězte, že jde pouze o mylnou domněnku. Za rohem totiž stále čekají dva webináře a poslední letošní konference.

Poslední témata on-line vysílání (15. listopadu) si vezmou na paškál problematiku zvyšování OEE a také trendy v bezdrátové průmyslové komunikaci. Poslední konference pak bude zaměřena na plastikářský průmysl, tedy oblast, která je i z důvodu silné automotive infrastruktury v České republice poměrně rozšířená. Již druhým rokem proto náš tým připravil konferenci s názvem Automatizace, modernizace a údržba v plastikářském průmyslu. Tato akce ukončí bohatou nadílku roku 2016.

A jestli jsme si mysleli, že na letošní podzim jsme si toho předsevzali hodně, tak to jste asi ještě neviděli kalendář akcí na rok 2017! Doufáme, že se zde potkáme s co největším množstvím z vás!

 

 

Úvod Aktuality Rekapitulace podzimních aktivit a konferencí

Trade Media International

Jsme na sociálních sítích

RYCHLÝ KONTAKT   

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.