Brnem rezonovaly trendy průmyslové digitalizace

Organizátoři konference ze společnosti Trade Media International v letošním roce vsadili na třídenní koncept akce a je nutné podotknout, že se jim sázka na tuto kartu vydařila. Už den před začátkem hlavního programu konference se mapovala oblast digitální transformace na úrovni průmyslové logistiky v rámci semináře Digitální logistika.

O tom, že logistika je v současné době tahounem na poli digitalizace i automatizace není pochyb. Jak zaznělo z úst jednoho z řečníků – Ing. Petera Bilika ze společnosti Anasoft, zatímco dříve byla logistika vnímána jako problémový nádor ve firemní struktuře, dnes často představuje životně důležitý orgán ve fungování většiny společností. A tomu odpovídala rovněž témata, kterým se řečníci, ale i posluchači po celý den věnovali. Digitální dvojče, blockchainové technologie nebo autonomní robotika v logistickém prostředí jsou témata, která táhnou. Konkrétní příklady z provozů představili například zástupci společností Bossard nebo Amtech. Nechyběly praktické ukázky využitelnosti dostupných technologií, a to nejen v automotive segmentu, který je s moderní logistikou spojován nejčastěji, ale i z prostředí výrobních závodů ostatních odvětví. Jednoznačným trendem současné logistiky je přechod od automatizace k autonomizaci. 

Digi výroba TZ 2019 1

Hlavní konferenční den byla představena konkrétní a inovativní řešení, jejich implementace a možnosti dodání. Patrně největší zájem byl o zkušenosti s digitalizací ve ŠKODA AUTO, kde jen na svařovně pracuje více než 2 300 robotů. Kolaborativní roboti, 3D tisk, chytré rukavice, virtuální a rozšířená realita. IOT je zkrátka téma, které dnes lidi ve výrobě hodně zajímá. Podle Ing. Jany Polášek Filové PhD., která ve ŠKODA AUTO vede projekty zaměřené na digitální strategie a transformaci, zde přemýšlejí hlavně nad tím, jak efektivně datově a systémově integrovat. Důraz zde kladou hlavně na kontinuální zlepšování v malých krocích. Zásadní jsou věci s přidanou hodnotu a jejich replikovatelnost.

Jednou z novinek konference a praktickou ukázkou digitalizace bylo plánované spojení účastníků s novým Ministrem průmyslu a obchodu pomocí telemostu přímo do budovy vlády v Praze. Plánované prezentace se nakonec zhostil Ing. Martin Hronza, ředitel odboru ekonomických analýz Ministerstva průmyslu a obchodu. Omluvil nového ministra Karla Havlíčka, který se kvůli náhlé služební cestě nemohl účastnit připraveného telemostu i jeho náměstka Petra Bočka – zodpovědného za digitalizaci. „Pro MPO je rozvoj automatizace a digitalizace naprosto prioritní oblastí, která jde ruku v ruce s tím, udělat z České republiky zemi, která má vyšší přidanou hodnotu na úrovni průmyslové výroby. Jsme velice rádi, že se konference jako Digitální výroba koná, že se lidé mezi sebou setkávají a vyměňují si názory. V Evropské unii jsme nejprůmyslovější zemí a nové trendy v oblasti výroby jsou naprosto klíčové. Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace proto byla připravena nová Inovační strategie pro období let 2019–2030. Další klíčovou aktivitu v současné době představuje Národní strategie umělé inteligence. Česká republika se tak zařadila po bok Francie a Německa a chce napomoci k rozvoji těchto technologií. Máme pro to velice dobré předpoklady a kvalitní výzkum. Navíc tato strategie vzniká z kvalitního podhoubí, což vnímáme velmi pozitivně. Krátkodobým cílem je vytvoření evropského centra excelence v Praze, které by mělo následně přenášet pozitivní efekty i na ostatní regiony. Dlouhodobě je samozřejmě nutné lákat k nám špičkové talenty ze zahraničí, a to jak finančními, tak nefinančními motivacemi. Máme u nás spousto kvalitních výzkumných infrastruktur, které je třeba správně využívat,“ uvedl Hronza.

Současné trendy v digitalizaci potvrdili rovněž další řečníci a zejména diskutéři v odborných panelech. Ať už šlo o Jiřího Bavora, zástupce společnosti Siemens, která byla generálním partnerem akce, představitele Svazu průmyslu a dopravy Jiřího Holoubka nebo Jana Buriana, zástupce poradenské firmy pro výrobní podniky Ernst&Young. Jednoznačná shoda panuje v chápání přístupu českých firem. Digitalizovat a automatizovat chtějí všichni, řada z nich ale často netuší, proč a do jaké míry. Často se jedná o jednotlivé, zmatené a neefektivní kroky, které bez koncepčního myšlení nepřinášejí investorům kýžený efekt.

Inovace je úspěšná tehdy, když vám přinese konkurenční výhodu a je přínosem pro vaše zákazníky. Neměli bychom dělat inovaci pro inovaci, abychom si vyzkoušeli umělou inteligenci nebo virtuální realitu. Rozumné je to pouze tam, kde to má jasný ekonomický přínos,“ doporučil obchodní ředitel společnosti Siemens Jiří Bavor.

Velký důraz by tak měl být kladen na zpracování prvotní studie, kam by se podnik měl během pěti, sedmi let dostat. V opačném případě mohou prediktivní údržba nebo kapacitní plánování způsobit problémy, který se těžce řeší.

Nepodnikáme pro to, abychom používali technologie, ale abychom vydělali peníze. Než budeme přemýšlet o tom, jaké inovace provést, je třeba se vrátit k tomu naprosto základnímu. Co bude přínosem pro moje zákazníky, jaká je užitná hodnota mého produktu. Nezačínejme plánem digitalizace, ale ještě o krok dříve. Byznys plánem. Jakou hodnotu má můj produkt, jaká je jeho konkurenční výhoda a teprve potom přemýšlejme, jak můžeme pomocí moderních technologií jeho konkurenční výhodu zlepšit,“ radil přítomným Jan Burian. 

Nový formát akce navíc nabídl i praktický workshop společnosti Siemens a daleko individuálnější přístup k problematice digitalizace napříč celým průmyslovým podnikem. Zároveň z něj vyplynula řada podnětů, kterým se bude potřeba podrobněji věnovat v dalším ročníku této významné oborové akce. 

Celý tým TMI se na Vás bude těšit na akcích v příštím roce.

Úvod Aktuality Brnem rezonovaly trendy průmyslové digitalizace

Trade Media International

Jsme na sociálních sítích

RYCHLÝ KONTAKT   

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.