cstlaceny vzduch

Program

8.30-9.00     Registrace
9.00-10.55   Dopolední blok
1.      9.05-9.40      Zdeněk Šmída, Katedra energetiky Fakulty strojní VŠB-TU
Úvod do problematiky výroby a využití stlačeného vzduchu. Případová studie – plýtvání energií a výsledky z měření ve výrobních podnicích.
Vzduch je zdarma, ale stlačený vzduchu ne! Výroba stlačeného vzduchu je energeticky velmi náročný proces, a proto je potřeba smysluplně využívat energii pro pohon kompresorů. V první řadě je potřeba znát základní pojmy jakými jsou výkonnost kompresoru a dopravované množství, a jaký je mezi nimi rozdíl. Pro lepší pochopení těchto termínů bude uveden příklad z provozního měření z praxe. 
Dalším důležitým faktorem je ochrana potrubních rozvodů stlačeného vzduchu před vznikem netěsností a děr. Na jednoduchém příkladu bude demonstrováno, jak velké množství vzduchu unikne za daný časový úsek a především, jak vysoké finanční náklady bude tento únik stát provozovatele kompresoru. 
Posledním bodem přednášky bude ukázka provozního měření z výrobního podniku. Zde bude názorně ukázáno, že je důležité sladit potřebu a spotřebu stlačeného vzduchu. V případě zanedbání této problematiky může docházet i k velkým ekonomickým ztrátám Z tohoto důvodu je vhodné provádět pravidelná měření ke zjištění aktuálního stavu v podnicích, které si vyrábí stlačený vzduch či jiné technické plyny.
9.40-10.10      Vladimír Vomlel, Kompresory PEMA
Analýza výroby, rozvodů  a spotřeby stlačeného  vzduchu – klíč k úsporám
Jaké jsou skutečné náklady na m3 výroby stlačeného vzduchu
Potrubní rozvody a jejich správný návrh pro ekonomický provoz
Měření spotřeby, audit a analýza nákladů. Příklad analýzy – výsledky po realizaci úspor
Využití odpadního tepla – možnosti a novinky
Úniky vzduchu  a jak se jim bránit. 
10.10-10.30    Ing. Tomáš Búda, Aerzen CZ s.r.o.
1.       Prínosy energeticky efektívnych strojov a ich aplikácie v praxi
Využívaní adekvátní tlakové úrovně při výrobě stlačeného vzduchu. Komprese sekundárních resp. odpadních produktů
10.30-10.55    Ing. Robert Charvát, B+R automatizace
Chytré řešení pro optimalizaci výroby stlačeného vzduchu a aktivní řízení energií ve firmě.
Stlačený vzduch je jedna z klíčových energií  ve strojních i procesních aplikacích. Je známo, že 1kWh energie stlačeného vzduchu je řádově 10krát dražší než 1kWh elektrické energie. Optimalizace výroby a spotřeby stlačeného vzduchu poskytuje tedy velký potenciál k úsporám. Distribuovaný řídicí systém B&R APROL usnadňuje firmám zavádění normy ISO 50001. Pomáhá snížit náklady na výrobu stlačeného vzduchu a odhalit ztráty při jeho distribuci.  Přednostmi tohoto systému je nejen schopnost monitorovat všechny typy energií ve firmě, z naměřených dat získávat užitečné a související informace, ale poskytuje chytrý nástroj pro aktivní řízení energií ve firmě Příkladem úspěšného nasazen í B&R APROL je továrna firmy AUDI v Ingolstadtu, kde se chytrým řízením výroby stlačeného vzduchu dosahuje roční úspory 14%.
10.55-11.30 Přestávka, občerstvení
11.30-13.15 Odpolední blok
11.30-12.00    Jaromír Procházka, Air Consult
Stlačený vzduch, nejdražší zdroj energie. Kolik stojí stlačený vzduch a jak snížit provozní náklady v systému stlačeného vzduchu?
Ztráty a hospodaření se stlačeným vzduchem, jak na to a kolik to stojí?
Kondenzát a kolik ho je, co s ním?
Otázka rozvodů stlačeného vzduchu a ztrát v nich – obecné metody zjištění ztrát. Jak navrhovat rozvody a další informace.
12.00-12.20    Martin Dostalík, Sonotec s.r.o.
Jak na stlačený vzduch? – Klíčem je komplexní přístup
Základní fakta k tlakovému vzduchu; Komplexní pohled na systém stlačeného vzduchu: Výroba – Distribuce – Spotřeba;  Jaké parametry jsou důležité; Jak postupovat při návrhu a kontrole systému stlačeného vzduchu; Jak dosáhnout úspor energie; Příklady z praxe.
12.20-12.40  Ing. František Tomáš Piškula, Amtek spol. s.r.o.
Ultrazvukový měřič průtoku vzduchu Fuji Electric
Přístroj typicky určený pro následnou montáž do potrubí rozvodu tlakového vzduchu, alternativa bateriového napájení, měření průtoku, tlaku i teploty, bezúdržbový princip, žádný pokles tlaku díky měření.
12.40-13. 15   Jan Černý, Martin Jukl, AtlasCopco
Nové technologie v konstrukci kompresorů
Konstrukce kompresoru má zásadní vliv na jeho spolehlivost, životnost a především účinnost. Moderně naprojektovaná kompresorová stanice, jejíž součástí jsou však kompresory s nevyhovující účinností nemusí naplňovat očekávání uživatele vyrábět stlačený vzduch s nízkou spotřebou elektrické energie. Prezentace si dává za cíl stručně a srozumitelně poukázat na významné technologické a konstrukční inovativní řešení  šroubového kompresoru se vstřikem oleje a bezmazného turbokompresoru.   
13.15 Ukončení semináře, společný oběd

Mediálni partneři

 RU logo male    logo tlakinfo    
           

          

Trade Media International

Jsme na sociálních sítích

RYCHLÝ KONTAKT   

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.