ivotko 1

Řečníci

Ing. Soňa Hykyšová, TÜV-SÜD Czech – manažer pro oblast životního prostředí
V současné době působí jako manažerka TÜV SÜD Czech pro oblast životního prostředí. Jejím hlavním úkolem je rozvoj této nové oblasti v rámci širokého portfolia služeb TÜV SÜD - přední certifikační a inspekční společnosti.
Před svým nástupem do TÜV SÜD Czech pracovala Soňa Hykyšová devět let na pozici vedoucí odborného útvaru Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, kde se věnovala problematice environmentálního poradenství, aktivního přístupu k informacím o životním prostředí a výzkumu v oblasti znečištění ovzduší. Publikovala v odborných titulech a na mezinárodních konferencích, je rovněž autorkou několika vzdělávacích publikací a působila jako šéfredaktorka odborného recenzovaného periodika. Vedle publikačních aktivit se také zabývala otázkou přeshraničního znečišťování ovzduší a má zkušenosti z neziskového sektoru.

Ing. Magdaléna Drastichová, PhD. – akademický pracovník, VŠB-TUO

Absolvovala Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě, Ekonomickou fakultu, obor Eurospráva, poté doktorské studium v programu Ekonomické teorie.Působila jako interní doktorand na katedře a následně od roku 2010 působí jako akademický pracovník na katedře regionální a environmentální ekonomiky.

V průběhu své výzkumné a pedagogické činnosti byla autorem řady článků zaměřených na problematiku konvergence v měnovém integračním seskupení, následně na problematiku udržitelného rozvoje, jeho měření a oblast decouplingu. Je také spoluautorem monografie „Ekonomie udržitelnosti – alternativní přístupy a perspektivy.“ V roce 2013 se zúčastnila konference pořádané European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE).Absolvovala stáže na vysokých školách a univerzitách v rámci programu Erasmus spojené s přednáškami v oblasti konvergence, environmentální ekonomie, politiky a udržitelného. Poslední pobyt probíhal v rámci akce „International Week on Sustainable Development“, a byl tak spojen s rozsáhlými diskusemi v oblasti udržitelného rozvoje s akademickými pracovníky i odborníky z praxe. Dále se účastnila měsíčního vědeckého pobytu na Ekonomické univerzitě ve Vídni, Institutu pro ekologickou ekonomii.Pracovala také jako koordinátor programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). Dále se účastnila na projektech, jako je Studentská grantová soutěž s projektem: SP2011/121 „Měření míry konvergence české a slovenské ekonomiky pomocí analýzy platební bilance a ekonomické úrovně” a „Inkubátor specialistů regionálního rozvoje aneb inovace univerzitních regionálních studií“, v rámci kterého byla vytvořena výše uvedená monografie a další studijní materiály z environmentální politiky.

Ing. Tomáš Mosler, Ph.D. - ochrana ovzduší ArcelorMittal Ostrava

V roce 1995 absolvoval na VŠB Ostrava, Hornicko-geologické fakultě, Institutu environmentálního inženýrství obor specializace Čištění a úprava vody, titul Ing.
V roce 2004 absolvoval na VŠB TU Ostrava – HGF, Institut environmentálního inženýrství; specializace Staré ekologické zátěže, titul Ph.D.

Mezi tím, v letech 1996-2003 působil ve společnosti Arcelor Mittal, kde získal absolventskou praxi a poté pracoval ve výzkumném ústavu – ekologickém oddělení, řešení výzkumných úkolů spojených s ochranou životního prostředí, odpadovým hospodářstvím a vodohospodářstvím.
Od roku 2003-2006 dále působil jako odpadový hospodář firmy - částečně problematika integrované prevence (povolení pro závody 4 a 2) a dále od roku 2006-doposud jako osoba zodpovědná za problematiku ochrany ovzduší v AMO, od roku působí 2008 tzv. Greenman - reporting pro GŘ o stavu životního prostředí ve firmě (týdenní frekvence).

Ing. Jan Macháč - ochrana ovzduší ArcelorMittal Ostrava

Jan Macháč je absolventem magisterského oboru Ekonomika životního prostředí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Taktéž působí v současné době jako spoluřešitel a manažer několika vědecko-výzkumných projektů a vysokoškolský pedagog (Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem). Zabývá se zejména hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, ekonomií ochrany vod a ovzduší, optimalizací implementace evropské legislativy v oblasti životního prostředí a cost-benefit analýzou včetně ekonomického hodnocení environmentálních statků.

Libor Marek - program manager České rady pro šetrné budovy

Petr Vaněk - ředitel vnějších vztahů at Hyundai Motor Manufacturing Czech, Nošovice

petra vrbska
Ing. Vrbská se dlouhodobě zabývá administrací projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí, částečně pak také v Operačním programu Podnikání a inovace. Čtyři roky pracovala na Státním fondu životního prostředí, kde získala cenné vědomosti a informace týkající se kompletní administrace projektů ve všech jeho vývojových stupních. Ve firmě eNovation se plně věnuje této problematice a zákazníkům pomáhá zajistit vhodnou dotaci pro jejich investiční záměry.
daniel zacek
Bc. Žáček je specialista na přípravu podnikatelských projektů, přípravu studií proveditelností, cost-benefit analýz a cash-flow projektů. Zabývá se zejména dotačními programy pro podnikatele, výzkumem, vývojem či eko-energetickými projekty. Má zkušenosti s přípravou a realizací desítek projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Je odborným hodnotitelem pro projekty.
 
 

 

Trade Media International

Jsme na sociálních sítích

RYCHLÝ KONTAKT   

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.