arobotizace

Řečníci

  PetrBrynda
Ing. Petr Brynda, Mitsubishi Electric
 
Petr Brynda – je absolventem Západočeské univerzity v Plzni v oboru Kybernetika a řídící technika. Svoji profesionální kariéru začal v roce 2000 jako inženýr v jedné z automatizačních systémových integrátorských společností. Postupem času, jako prodejní inženýr a projektový manažer, získával další cenné technické a také obchodní znalosti  v oboru automatizačních a kontrolních systémů. Od roku 2010 pracuje ve společnosti Mitsubishi Electric. Momentálně se nachází na pozici  Key Account Coordinator, kde působí v oblasti průmyslového řešení automatizace. V současné době se řadí  mezi nejzkušenější odborníky v odvětví automatizace v českém týmu Mitsubishi Electric, který je svým zákazníkům schopný podat důležité informace, rady a řešení v  průmyslové automatizaci.
  MiroslavKulich RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze

Miroslav Kulich je odborným asistentem v Českém institutu informatiky, kybernetiky a robotiky na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT). Získal titul Ph.D. v oboru Umělá inteligence a biokybernetika na ČVUT v Praze a RNDr. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2005 strávil 6 měsíců na výzkumné stáži na Helsinki University of Technology. Miroslav Kulich je autorem či spoluautorem více než 50 publikací ve sbornících mezinárodních konferencí, 6 článků v impaktovaných časopisech, 1 knihy, editor sborníku z konference European Robotics Symposium (EUROS 2008) a získal dvě ceny pro nejlepší příspěvek (EMCSR 2010 a MESAS 2015). Pracuje jako oponent pro řadu impaktovaných časopisů či jako člen programových výborů mezinárodních konferencí. Jeho výzkum zahrnuje plánování pro jeden robot či systémy více robotů zejména v úlohách prohledávání neznámého prostoru a scénářích záchranných misí. 

LiborPreucil

Ing. Libor Přeučil, CSc., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze

Libor Přeučil (*1961) vystudoval obor Technická kybernetika, se specializací Robotika na  FEL ČVUT v Praze (1985) a obhájil kandidátskou disertační práci v oblasti aplikace digitálního zpracování obrazu v medicíně (1993).

V rámci svých pracovních aktivit absolvoval Libor Přeučil zahraniční pracovní pobyty na Technické univerzitě v Mnichově, D (1991-1992),  na Univerzitě France TELECOM v Paříži, F (1996), Univerzitě v Pennsylvanii, USA (2010-2013).

Mimo svých pedagogických aktivit a vedení doktorandů na FEL ČVUT v Praze, se spolupodílel na založení a vedení výzkumné činnosti v Gerstnerově laboratoři pro inteligentní rozhodování a řízení při FEL ČVUT v Praze (1996-2014) založil a vede skupinu Inteligentní a mobilní robotiky (IMR) (http://imr.ciirc.cvut.cz), 1993-dosud v současnosti dislokované v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze  

Současně  je spoluzakládajícím členen Centra pro pokročilou outdoorovou robotiku (CAFR) na ČVUT v Praze (http://imr.ciirc.cvut.cz/cafr), 2012-dosud.   

Jeho odborné zájmy zahrnují oblast inteligentní a mobilní robotiky, kde se zabývá robustním zpracováním a interpretací senzorické informace a metodami pro repezentaci znalosti v robotice. Výsledky  jsou aplikovány v řízení a autonomii robotů v reálných vnitřních i vnějsích prostředích.  V  poslední době se jeho oblast zájmu rozšiřuje směrem k autonomním systémům schopným spolupravovat s člověkem (hybridní týmy člověk-robot), robotice pro nekontrolovaná/outdoor prostředí a problematice celoživotní autonomie robotů.  

Libor Přeučil se podílel a podílí na řešení řady výzkumných, výukových ale i aplikačních a průmyslových průmyslových projektů. K hlavním kooperantům patří AŽD Praha ZTE (1998-2015), VOP CZ (2010-dosud).

Libor Přeučil je zodpovědným řešitelem části  projektu: Centrum aplikované kybernetiky, v  mezinárodním měřítku byl a je zapojen v řešení několika projektů Evropského rámcového programu FP5, FP6 a FP7, koordinoval EC projekt zaměřený na koordinaci autonomních robotů a člověka” Building Presence Through Localization for Telematic Entities (PeLoTe),  podílel se na řešení 2 integrovaných projektů Rámcového programu EU (v oblastech: Cognitive Systems a Future and Emerging Technologies). V současnosti je řešitelem projektu: Safe Human-Robot Interaction in Logistic Applications for Highly Flexible Warehouses (SafeLog) programu EC H2020.

Mimoto Libor Přeučil působí jako český zástupce v odborných společnostech:  v síti excelence EURON (European Robotics Network) sdružující přední výzkumná pracovište v oblasti inteligentní robotiky reprezentoval ČR, podílel  se na činosti programového výboru konferenc:  IAV - Intelligent Autonomous Vehicles (v rámci IFAC) a je evropským místopředsedou technického výboru IEEE Networked Robots.

Je autorem či spoluautorem více jak 180 odborných publikací, spoluautorem učebnic (nakladatelství Springer-Verlag, Academia) stejně jako spoluautorem a editorem dalších knižních publikací z oblasti robotiky (Springer-Verlag).

  JanHofman
Ing. Jan Hoffman, Svařovny Škoda Auto
Od roku 2012 zodpovědný za plánování svařoven ve Škoda Auto
2007 – 2012 vedoucí svařovny pro výrobu karoserie Octavia a Rapid
2003 – 2007 asistent člena představenstva pro výrobu a logistiku ve Škoda Auto
2000 – 2003 sériová technologie svařovny / montáže Škoda Auto
2000 absolvování ČVUT Praha
TomasGres

Ing. Tomáš Gřeš, ATEsystem s.r.o.
Tomáš Gřeš je absolventem Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě v oboru měřicí a řídicí technika. Od začátku své kariéry se věnuje průmyslové automatizaci, později také aplikacím strojového vidění. V současné době vede oddělení prodeje kamer a kamerových systémů pro strojové vidění ve firmě ATEsystem s.r.o. Je autorem mnoha odborných článků o technologiích strojového vidění. Aktivně se věnuje propagaci a popularizaci principů snímání a počítačového zpracování obrazu v průmyslu.

  TomasPrchal

Ing. Tomáš Prchal, B&R automatizace
Od roku 2011 odpovědnný za rozvoj obchodu v oblasti obrábění kovů a robotiky ve firmě B&R
2005 – 2011 vývojový pracovník CNC a robotika ve firmě B&R
1997 – 2005 aplikační programátor ve firmě B&R
1997 - absolvování VUT Brno

Novak

Prof. Dr. Ing. Petr Novák - VŠB-TU

Narozen v roce 1959 v Žatci. Absolvent Fakulty elektrotechnické, VUT  Brno, obor Radiotechnika - 1985. Od roku 1988 pracuje na Katedře robotiky (dříve robototechniky)postupně na pozicích pracovník pro vědu a výzkum, odborný asistent, docent a od roku 2010 profesor, nyní vedoucí Katedry robotiky.  Odborný profil v oblastech embedded řídicích systémů spodní úrovně řízení (HW a SW), řídicích systémů na bázi průmyslových PC (HW), aplikace neuronových sítí v oblastech mobilní robotiky, pohony s krokovými motory, senzorické subsystémy, mobilní a servisní roboty, průmyslové roboty.  Je autorem/spoluautorem řady realizovaných a komerčně úspěšných průmyslových aplikací, např.  Řídicí systém navařovacího systému pro opravy kolejnic, řídicí systém pódiových stolů ve Smetanově síni Obecního domu v Praze,  požární zásahový robot Hardy a další.   Stáže v zahraničí: Velká Británie, Portugalsko, Polsko. Řešitel/spoluřešitel cca 15 projektů,  aktuálně 2015 “Systém pro vyhodnocení tepelné expozice hasičů a členů záchranných týmů” (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0316) a projekt EU – program Research Fund for Coal and Steel under the grant agreement No. RFCR-CT-2014-00002  “System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events (TeleRescuer)”. Je spoluzakládajícím členem CAFR – Centre for Advanced Field Robotics, združující  vybrané české technické univerzity a podniky.

Krys

Václav Krys - VŠB-TU

Václav Krys se narodil v roce 1979 v Ostravě. V roce 2003 získal titul strojního inženýra v oboru výrobních systémů s průmyslovými roboty a manipulátory na VŠB – TU Ostrava. Následně nastoupil na katedru robototechniky jako interní doktorand. Doktorskou práci ve studijním oboru Robotika programu Strojního inženýrství fakulty strojní VŠB – TU Ostrava obhájil v roce 2010. Od roku 2005 byl zaměstnán jako vědecko-výzkumný pracovník na katedře robototechniky fakulty strojní VŠB – TU Ostrava. V roce 2007 byl na katedru robototechniky přijat jako odborný asistent a na této katedře, která se přejmenovala na katedru robotiky působí na stejné pozici dodnes. Od poloviny roku 2012 do začátku roku 2015 působil jak pracovník vědy a výzkumu v rámci projektu postdok. Absolvoval stáže na TU ve Vídni na pracovišti Intelligent Manufacturing Systems a ve firmě Clearpath Robotics v Kanadě. Zabývá se mechanickou konstrukcí mechatronických systémů a metodikou návrhu technických systémů.
Václav Krys v roce 2010 získal cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci.

DanielKaminsky

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku na VŠB TUO v Ostravě, obhájil kandidátskou práci v oboru energetika a habilitoval se v oboru technické kybernetiky. V letech 1989-2014 pedagogicky působil na VŠB TU. Od roku 1997 pracuje ve společnosti ELCOM, a.s., kde je v současné době ředitelem divize Virtuální instrumentace. V letech 1997 - 1999 vedl vývojový tým analyzátorů kvality elektřiny a i v dalším období se podílel na dalším vývoji a inovacích tohoto produktu. Od roku 1997 byl zapojen do budování Vědeckotechnologického parku v Ostravě, kde působil ve statutárních orgánech této společnosti a do od roku 2007 do roku 2015 byl předsedou dozorčí rady. Odborně se věnuje problematice virtuální instrumentace, digitálního zpracování signálu a problematice měření v energetice. Je členem organizace CIGRE. Působí v odborných regionálních a národních skupinách a radách zabývajících se problematikou inovací a inciativou Průmysl 4.0.

 

Mediální partneři

          

 

elektroprumysl     konstrukter

 

Trade Media International

Jsme na sociálních sítích

RYCHLÝ KONTAKT   

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.